Dành cho quảng cáo
Dịch vụ >> Soạn Đơn từ các loại

Nhiều người cho rằng với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của mình có thể soạn được Đơn rất hay và đáp ứng được nhu cầu. Điều này đôi khi chưa đúng vì việc soạn đơn cần căn cứ vào lĩnh vực pháp luật liên quan, thỏa mãn các điều kiện pháp luật, đầy đủ, tập trung, đúng mục đích đặt ra, không mang tính "tiểu thuyết", tạo được sự quan tâm của người đọc và cuối cùng phải được gửi đúng nơi/đúng cơ quan/người có thẩm quyền.
Ví dụ Đơn kháng cáo viết không đúng cách, không đủ ý thì người kháng cáo mất quyền yêu cầu Tòa án xem xét phần thiếu. Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại koo nêu bật được hành vi và dấu hiệu vi phạm pháp luật.....

Dịch vụ soạn đơn từ các loại với phí hợp lý.


Đặt yêu cầu:

Sử dụng chức năng "yêu cầu dịch vụ" của web (phần quản trị tài khoản, phía trên góc phải web sau khi đăng nhập)

Hoặc

Yahoo chat: luatsudongnama

E_mail:  thuat@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)

SOUTHEAST ASIA LAW PARTNERSHIP

Trụ sở: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 04.35656858 – (+84) 04.22178898 - (+84) 0902278899

  
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban